πŸ‘€ Looking for Switchy Alternatives?

Try Linkjoy - one of the best Switchy alternatives that Delivers more Value across Link in Bio, Link ReTargeting and Instagram Bio Link. Linkjoy offers power of 3 tools in Package of 1

πŸ”₯ Why Linkjoy is a Good Alternative to Switchy

πŸ“· Mimics Instagram

Convert your Instagram Profile into an Online Store with Links to each post

πŸͺ™ Affordable Outreach

Get access to more capabilities with a lot less load on your wallet.

πŸ’Ž Get Paid

Integrate with your Payment Gateways and collect payments right there!

πŸ’­ Here’s what People have to say about Linkjoy

Ex quas ipsa ut amet fugit. Placeat et praesentium dolores itaque. Praesentium laudantium reiciendis assumenda voluptatum mollitia nesciunt. Excepturi est ut eum cupiditate ea sequi qui voluptate. Ad in pariatur similique et. Cupiditate et blanditiis dignissimos

Sed Totam Quia

Sed Totam Quia

Mollitia quibusdam id doloremque temporibus corporis aspernatur ea aspernatur totam. Incidunt necessitatibus et omnis. Porro et maiores. Omnis enim nemo iste praesentium beatae. Dignissimos sit libero in. Et vel qui voluptates molestias laboriosam quo quia.

Et Autem

Et Autem

Dignissimos quibusdam id asperiores ducimus reiciendis. Et expedita veniam quae qui labore. Dolorum officiis dolorem commodi non ut nam. Sequi molestiae et.

‍

Voluptatem Voluptate

Voluptatem Voluptate

πŸ”Š Iconic Brands use Linkjoy as well

Marina Bay Sands is one of the most Iconic Hotels in the world. They have over 200K Instagram followers. They launch a lot of packages and schemes every month and use Instagram as one of the channels to reach out to their followers.

βœ‹ Five Reasons why Linkjoy is the Best Alternative to Switchy!

πŸ‘ Your Wallet will 😍 Linkjoy

We are a Customer-First company and realise that our Growth actually lies in yours. And that is why our Agency plan limits are Unlimited.

πŸ‘€ Linkjoy Grabs Attention

You don't want your followers just to click on short link and land on your page. It has to catch their attention and make them engage with the link with its appearance and customizations. Linkjoy grabs visitor's eyes with trending and rich attractive customizable themes, innovative blocks to add Instagram feed, YouTube videos, blogs, videos, GIFs and images.

πŸ”— Retarget like never before

You can create short links and add tracking pixels from Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tiktok, and Snapchat and more. Linkjoy provides custom scipts to add chat bot, exit forms or subscribe me card etc to grow the size of your audience and run awesome retargeting campaigns so you can get better ROI.

πŸ“² Instagram? Youtube? Medium? - All is covered.

Stop adding things manually. With Linkjoy’s Dynamic Blocks, you can create your page with IG posts and take your users to specific webpage. Linkjoy allows you to add any username or hashtags to your page. Who said you are limited with one YouTube video? In Linkjoy, you will be able to add your Youtube Channel and videos or Vimeo videos too. Get your profile link hyped up with curated content from Medium as well.

πŸ’Ž Get Paid with Linkjoy

Linkjoy has Native Integrations with Stripe, Paypal and Razorpay so you can collect payments from your followers with just a tap on the Button in your Link in Bio.

Integrating your Payment Gateways with Linkjoy takes all of 2 mins (okay - 5 mins if you are not a techie).

Essentially, you now have 3 tools for the price of one with no limits. Your imagination is the only limit!

Oh, and did we mention Unlimited Clients? 🀝